Benim Kızım Okuyacak

Benim Kızım Okuyacak (BKO), Halkevleri Vakfı bünyesinde bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir toplumsal projedir. Amacı; kız çocuklarımızın eğitim süreçlerinin bütün aşamalarında yaşadığı her türlü ayrımcılığa dikkat çekerek, toplumsal farkındalık yaratmak ve onların eğitimine doğrudan ya da dolaylı katkı yapmaktır.

BKO, eğitimin sadece okuldan ya da derslerden oluşmadığı bilinciyle eğitimin - daha da önemlisi kişisel gelişimin- yaşamın her anında ve alanında olduğunu savunur ve bunun nitelikli kılınması için çalışmalar yürütür. Bu çalışmalarla özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek adına hayatın her alanında eşitliği sağlamak için kız çocuklarına yönelik çalışmalar yürütür. Farkındalık sağlayarak bu alanlardaki çalışmaların artması ve çeşitlenmesi için örnek oluşturur. Bu yüzden, BKO ekibi, birden fazla projesi ve çalışma grubuyla kız çocuklarını aydınlık bir geleceğe taşımayı kendine temel ilke edinmiştir.

Fotoğraf Yarışması

Proje konusu üzerinden “BENİM KIZIM OKUYACAK” temalı fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Yarışma ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını yaşayan kız çocuklarının ve onların bunun karşısında kendilerini var etme mücadelelerinin mercek altına alınması hedeflenmektedir.  Bu vesile ile hem projenin farklı çevrelere duyurulmuş olması, hem de fotoğrafçı gözü ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve karşısındaki çabanın ne anlam ifade ettiğini gözlemleme ve paylaşma amaçlanmaktadır. Öte yandan bu deneyim sayesinde, gözlemleme çerçevesinin dışına çıkıp sanatın vurgusu ile ufkumuzun hep birlikte genişlemesi yarışmanın ana hedeflerindendir.

Bu bağlamda Yarışma Komitesi,  BKO için, çocuk tanımının bebeklikten başlayarak yetişkinlik durumuna erme arasındaki tüm yaşları içerdiği vurgusunu yarışma bağlamında tekrardan ifade etmeyi gerekli görmüştür. Bu çerçevede çocuğun ve dünyasının fotoğraf ile temsili alanına dair aşağıdaki etik çerçeve tüm katılımcıların dikkatine sunulmuştur:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar genel olarak insan onuruna saygı göstermeli, tasvir edilen kişilerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini gözetmelidir. Fotoğrafların tamamında dürüst temsil ve özel hayatın mahremiyetine saygı ilkesinin temel alınması beklenmektedir.

- İçeriğinde çocuk bulunan bir fotoğrafta eser sahibi, çocuğa ve ebeveynlerine karşı yasal sorumluluğu olduğunu bilerek ve bu sorumluluğu üstlenerek fotoğrafı gönderecektir.

- Çocukların fotoğraflarda onurunun gözetildiği ve saygınlığının zedelenmediği bir şekilde görünür olmasına özen gösterilmelidir.

- Fotoğraflar, çocukların savunmasız, zayıf, güçsüz ve itaatkâr bir şekilde algılanmasına yol açarak çocukları hak ihlallerine açık hale getirmemelidir.

- Fotoğraflarda çocukların cinsel ve ticari olarak sömürülmesine yol açmayacak, onları küçük düşürmeyecek, bedensel ve ruhsal bütünlüğün korunduğu içerik oluşturulmalıdır.

- Hem dosyalamada hem de fotoğrafların kendisinde çocukları tanımlayıcı bilgilerinin açığa çıkmamasına özen gösterilmelidir.

Yarışma Komitesi, etik çerçeve bağlamında bir ön değerlendirme komitesi kurulmasını kararlaştırmıştır. Ön Değerlendirme Komitesi yukarıda genel olarak ifade edilmiş etik çerçeve bağlamında bununla birlikte kendi teorik ve alan çalışmalarına dayalı birikimleri ışığında "Yarışma Jürisi" öncesi bir değerlendirme yapacaktır. Ön Değerlendirme Komitesi gerek gördüğü takdirde etik çerçevenin dışında kaldığını düşündüğü fotoğrafları, gerekçelerini bir rapor olarak katılımcıya ve yarışma komitesine bildirmek kaydıyla yarışma dışı bırakılmasını tavsiye edebilir. Böyle bir durumda son karar yazılan rapor ışığında Yarışma Komitesi tarafından verilir.

KATILIM ŞARTLARI 

 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında tüm katılımcılara açıktır.
 • BKO fotoğraf yarışması düzenleme kurulu ve jürisinde bulunanlar ile bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya en fazla üç eser gönderilebilir.
 • Fotoğraf tekniği açısından herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Katılımcı, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış eserleriyle katılabilir.
 • Yarışmaya eserler, dijital ortamda, uzun kenarı en az 4000 piksel olmak üzere 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
 • Fotoğraf dijital makine ile çekilmemiş ise basılı kart yukarıda belirtilen teknik özellikler dâhilinde taranmış olarak dijital ortamda gönderilecektir.
 • Katılımcılar yarisma.bko.com.tr internet sitesinden dijital imzalama ve fotoğraf yükleme yoluyla ya da -eğer istenirse- posta-kargo yoluyla da başvurularını gerçekleştirebilirler.
 • Posta ya da Kargo yoluyla başvuru için:
  • Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan BKO sorumlu olmayacaktır.
  • Fotoğrafların kayıtlı olduğu Flaş Bellek/CD/DVD ve Katılım Formları en geç 16 Mart 2019 tarihinde teslim olacak şekilde Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:15/2 Çankaya Ankara adresine kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır. (Geciken başvurular kabul edilmeyecektir.)
  • Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden BKO sorumlu değildir.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

TOPLAMA MERKEZİ

Adres              : Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi 06540 Pilot Sokak No:15/2 Çankaya  Ankara

Telefon           : 0312 925 54 50

Cep Numarası : 0543 230 20 27

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Duyurusu    : 8 Kasım 2018

Başvuru Süresi         : 8 Kasım 2018 - 16 Mart 2019

Sergi ve Ödül Töreni : 3 Mayıs 2019

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 9 adet başarı ödülünü ve sergilenecek eserleri belirler. Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde ödüle ve sergilenmeye değer eser sayısını değiştirebilir. Ayrıca yarışmada web sitesi üzerinden oylama suretiyle sonuçlandırılacak 1 adet "Halk Jürisi" ödülü verilecektir.

 ÖDÜLLER

Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması'nda toplam 10 adet başarı ödülü verilecektir.

Bu sene ilki gerçekleşecek olan fotoğraf yarışmasında, düzenleme komitesi, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli dostlarımızın adlarını da yaşatmak gibi bir görev edinmiştir. Bu bağlamda iki ayrı anma ödülü verilmesi uygun görülmüştür:

 • BKO dostlarından ve aslen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF)1985 mezunu, çok değerli Dr. Ufuk Önde, 2 Eylül 2018 tarihinde aramızdan ayrıldı. Buna göre tıp doktorluğunun yanı sıra, gezgin ve amatör bir ruhla fotoğraf ile uğraşan, "okumuş" bir kadın birey olan Dr. Ufuk Önde adına da ödül verilmesi,
 • BKO Gönüllüsü Özlem - Ali Çakmakçı çiftinin kızları Evrim ve Ekin Çakmakçı 6 ve 9 yaşlarında bir trafik kazası sonucunda 2 Temmuz 2018 tarihinde aramızdan ayrıldılar. "Trafik kazaları kader değildir" anlayışıyla özlemle andığımız çocuklarımız Evrim Çakmakçı - Ekin Çakmakçı adlarına ödül verilmesi kararlaştırılmıştır.
 • Ufuk Önde Ödülleri
  • Başarı ödülüne değer görülecek 3 eser için; eser başına 1000-TL ödül verilecektir.
 • Ekin Çakmakçı Ödülleri
  • Başarı ödülüne değer görülecek 3 eser için; eser başına 1000-TL ödül verilecektir.
 • Evrim Çakmakçı Ödülleri
  • Başarı ödülüne değer görülecek 3 eser için; eser başına 1000-TL ödül verilecektir.
 • Halk Jürisi Ödülleri
  • Web sitesinden verilecek oy sayımı sonucuna göre en çok oyu alan fotoğrafa 1000-TL ödül verilecektir.
 • Her fotoğrafçıya en fazla bir ödül verilecektir. Seçici kurul ödüllerinden herhangi biri ile Halk Jürisi ödülünün aynı fotoğrafçıya verilmesi durumunda Halk Jürisi ödülü sıralamadaki bir sonraki kişiye verilir.
 • Seçici Kurul Sergileme için her fotoğrafçıdan birden fazla eser seçebilir.

BKO tarafından ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan bir katalog basılacaktır. Katalog ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine hediye edilecektir.

TELİF HAKKI

 • Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin, baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla BKO Koleksiyonuna ait olacaktır.
 • BKO, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü yayın malzemelerinde kullanma ve gösterme hakkını saklı tutar.
 • Sergi günü sergileme için basılmış kopyalardan BKO çalışmaları yararına kermes gerçekleştirilecektir. Müzayede usulü ile yapılması planlanan satışta esere ait gelirin yüzde 25'i (sanatçının tercihine bağlı olarak kendisine ödenmesi ya da sanatçı adına BKO çalışmaları için bağış makbuzu hazırlanması seçenekleriyle) eser sahibi hakkı olarak saklı tutulacaktır
 • Bu Fotoğraf yarışmasına yarışmacı olarak katılan fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, Benim Kızım Okuyacak projesi kapsamında hedeflenen öğrenci evlerinin hayata geçmesi ve burs verilmesi gibi faaliyetlerde kullanılacaktır.

Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.